“Som presvedčený, že správne nastavená regulácia rozvíja atraktívnosť lokality,
nastavuje jasné pravidlá hry a generuje viaceré benefity kvalitného bývania.”

 

Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.

Výhody regulácie územia pre budúcich klientov

VIEM, KDE BUDEM ŽIŤ – V KVALITNOM OBYTNOM PROSTREDÍ KÚPEĽNO-PARKOVÉHO CHARAKTERU

POZNÁM SVOJHO SUSEDA

VIEM, KDE SA BUDÚ HRAŤ DETI

   primeraný odstup stavieb od vzrastlých stromov, ktoré je nutné v maximálnej miere rešpektovať a zachovať

   materiálové a farebné riešenie fasád je možné kombinovať z určeného okruhu materiálov

   priehľadné, nízke oplotenia pozemkov

   rovné alebo pultové strechy

   6 typových objektov rodinných domov v 4 rôznych veľkostiach

   detské ihriská ako súčasť riešeného územia