1

Tichá lokalita,
poloha v rámci
kúpeľného parku

Táto lokalita predstavuje ideálne miesto na bývanie pre ľudí, ktorých povinnosti držia v meste, ale vo svojom voľnom čase túžia po tichu a bývaní na tej najvyššej úrovni.

2

Kúpeľná obec
s dlhoročnou
tradíciou relaxu

Kováčová je rozvinuté vidiecke sídlo s dobrými klimatickými podmienkami, s malebným prostredím bohatým na lesy a s pretrvávajúcou kúpeľnou tradíciou.

Územie obce Kováčová patrí do oblasti teplej kotlinovej klímy. Vysokým percentom bezveterných dní patrí Zvolenská kotlina k najmenej veterným krajom Slovenska. Klimatické podmienky dotvára kúpeľný les s ihličnatým porastom.
3

Výborné dopravné napojenie na Zvolen a Banskú Bystricu

Výhodou polohy je blízkosť štátnej cesty č. 66 Krupina – Zvolen – Banská Bystrica a štátnej cesty č. 50 Bratislava – Zvolen – Lučenec. Územie neďaleko Kováčovej pretína aj moderná štvorprúdová diaľničná komunikácia R1 z Banskej Bystrice do Žiaru nad Hronom, k dispozícii je tiež letecké spojenie na blízke letisko Sliač.

Obec Kováčová

leží v juhozápadnej časti Zvolenskej kotliny v údolí Kováčovského potoka, na úpätí Kremnických vrchov. Stred obce je v nadmorskej výške cca 303 m. Katastrálne územie sídla tvoria mierne zvlnené lúky prechádzajúce do zalesnenej pahorkatiny podhoria Kremnických vrchov na západnom okraji riešeného územia. Nadmorská výška katastrálneho územia dosahuje rozmedzie od 288 do 489 m n. m.

Obec Kováčová vznikla v 13. storočí ako osada služobníkov zvolenského kráľovského hradu. Prvá doložená zmienka o obci je z roku 1254. Pri geologických vrtoch v roku 1892 navŕtali sadrovo-zemitý železnatý prameň, pri ktorom vznikli kúpele miestneho významu. Po roku 1945 boli vybudované nové kúpeľné a rekreačné zariadenia a služby. Podnetom pre ich rozvoj bola predovšetkým existencia výdatných zdrojov termálnych vôd s teplotou 47,5°C. Fyzikálne vlastnosti týchto prameňov sú mimoriadne vhodné pre balneoterapiu.

Letecký pohľad na obec Kováčová