Rezervácia kúpy pozemkov, dohoda o rezervácii:

Harmonogram
projektu:

 

 

 

 

Cena pozemku zahŕňa:

// verejný vodovod, verejná kanalizácia, verejné osvetlenie, rozvody pre elektriku a trafostanica, rozvody plynu a miestna obslužná komunikácia.